V roce 2017 neposkytujeme služby interkulturních pracovníků

Asociace pro interkulturní práci pozastavuje od roku 2017 poskytování služeb interkulturních pracovníků. Asistenční služby interkulturních pracovníků nabízí jiné organizace, zejména nevládní.

Asociace nadále rozvíjí myšlenku interkulturní práce, která věří v dohodu a porozumění mezi lidmi různých kultur. Zároveň chápe interkulturní práci jako nástroj k propojování lidí ve společnosti v různých tématech nejen migračních.

Budeme Vás i nadále informovat o naši činnosti.