Interkulturní práce se představuje na mezinárodní konferenci reSITE v Praze

Dne 17. 6. 2016 bude představena činnost Asociace pro interkulturní práci na unikátní
mezinárodní konferenci reSITE, která má v letošním roce téma Města a migrace.

reSITE se zabývá průsečíky mezi designem, veřejnou politikou, kulturou a ekonomikou ve světě, kde stále větší podíl obyvatel žije ve městech. Na letošní konferenci se odborníci z různých oborů z celého světa budou zabývat otázkami, jak má vypadat město, které je atraktivní pro migranty a umožňuje dobré soužití. Klade si otázky, zda evropská města mohou přežít bez nově příchozích imigrantů? Jak si s integrací poradila Vídeň? A jak ji zvládá New York,

Osamu Okamura, programový ředitel reSITE v Praze v úvodním rozhovoru k programu říká:

Máme mimořádně důležitý vzkaz pro budoucnost měst. Řešení pro města uprostřed migrace. Lidé jsou stále mobilnější a do budoucna budou jistě úspěšnější ta města, která dokáží z této mobility těžit a plánovat pro ni. Společnost je také stále pestřejší, je potřeba umět předcházet konfliktům a učit se vzájemně spolupracovat. Někdy u nás vidím bohužel přílišnou pasivitu a spoléhání se na to, že se situace buď nějak vyřeší sama od sebe, anebo se hasí požáry, až když je již příliš pozdě – to je velmi krátkozraké. Tento reSITE přinese dobrá a funkční řešení. Jsem hrdý na to, že se Praha stává centrem diskuse na takto závažné téma.

Praha byla vždy křižovatkou kultur, městem které umělo vytvářet podmínky pro soužití lidí s různou historií a dát jim naději na lepší život. Nezapomínejme ale ani na ostatní, často menší středo- a východoevropská města, která často hledají nové impulsy a inspiraci pro svůj rozvoj.

Interkulturní pracovnice Mónica Márquez Bobadilla a Natallia Allen představí činnost naší organizace v části programu nazvaném: Shared desires: break boundaries, který moderuje výše zmíněný Osamu Okamura. Cílem interkulturní práce je propojovat lidi různých kultur a podporovat jejich harmonické mírumilovné soužití. Jsme rádi, že můžeme doplnit mozaiku dobré praxe a podpořit povědomí o interkulturní práci u nás v mezinárodním prostředí.

Program reSITE 2016

 

 

 

 

Publikováno: 10. června 2016