Kulatý stůl zaměřený na specifika vzdělávání a výkonu interkulturní práce – 18.11.2015

18.11.2015 Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a Asociace pro interkulturní práci pod záštitou Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnily kulatý stůl zaměřený na téma Rozvoj interkulturní práce v Česku: specifika vzdělávání a výkonu interkulturní práci. 

Stěžejním záměrem kulatého stolu bylo sdílení zkušeností s etablováním nové profese interkulturní práce a vytvoření strategie pro její další rozvoj a udržitelnost v multidisciplinárním týmu složeném z koordinátorů politiky integrace cizinců, interkulturních pracovníků, vzdělavatelů a zaměstnavatelů. Setkání se zúčastnili zástupci OAMP MVČR, ÚMČ Praha 17, Katedry sociální práce FF UK, Vyšší odborné školy sociální Olomouc, Fondu dalšího vzdělávání MPSV a nevládních organizací SIMI, Charita, Klub Hanoi/SEA – liaison, CIC, META, InBáze a Asociace pro interkulturní práci a další.

Výsledky kulatého stolu přinášíme v tiskové zprávě, která je ke stažení zde:

Tisková zpráva 18.11.2015

Publikováno: 12. října 2015