Kvalifikace interkulturního pracovníka

Profesní kvalifikaci INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK v České republice určuje Národní soustava kvalifikací.

Podle hodnotícího standartu Národní soustavy kvalifikací INTERKULTURNÍ PRÁCE zahrnuje následující úkony:

  1. Zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a dalšími subjekty

  2. Poskytování základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu migrantů v českém a dalším jazyce

  3. Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kontextu migrační reality ve světě a integrační politiky v ČR a EU

  4. Prevence a řešení konfliktů zejména mezi migranty a majoritou, podpora přátelského soužití

  5. Síťování a spolupráce s dalšími odborníky v oblasti integrace a participace migrantů ve společnosti

  6. Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce

Více informace o hodnotícím standartu profese INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK je ke stažení zde:

Interkulturní pracovník v Národní soustavě vzdělávání