Měsíčník DIPLOMAT o Asociaci pro interkulturní práci

Rusky psaný měsíčník DIPLOMAT ve svém červencovém čísle publikoval rozhovor s členkou Asociace pro interkulturní práci.

Redaktorka DIPLOMATU se zajímala, jaké služby poskytuje Asociace pro interkulturní práci, čím se liší interkulturní pracovník od jiných pomáhajících profesí, jak se taková služba financuje a zda poskytování dané služby je časově limitované.

Červencové číslo měsíčníku je ke stažení ZDE. Rozhovor si můžete přečíst na straně 26

Publikováno: 1. srpna 2016