Metodika workshopů o interkulturní práci

V rámci projektu Interkulturní společnost bez bariér jsme vytvořili metodiku workshopů o interkulturní práci.

 Jejich unikátnost spočívá zejména v lektorském týmu, který je tvořen samotnými interkulturními pracovníky. Workshopy jsou určeny jak pro zástupce veřejných institucí, sociální pracovníky, vyučují sociální práce a interkulturality, tak pro nově příchozí migranty, zejména studenty.

Metodika workshopů o interkulturní práci ke stažení

Metodika vznikla v rámci projektu Interkulturní společnost bez bariér. Interkulturní pracovníci – nástroj ke snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci z finanční podpory programu Fond pro NNO, spravovaného Nadací pro rozvoj občanské společnosti a finacovaného z EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Publikováno: 30. března 2016