Migrantské portály propagují službu interkulturních pracovníků

Ruský a vietnamský portály rozmístily banner s nabídkou služby interkulturních pracovníků pro rok 2016.

Ruský portál www.420on.cz a vietnamský portál www.vietinfo.eu na svých webových stránkách zveřejnily banner nabízející služby interkulturních pracovníků v 7 jazycích. Tato služba vznikla v rámci projektů: „Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze“ financovaného hlavním městem Praha z Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m.Prahy pro rok 2016 a „Migranti pomáhají migrantům“ financovaného Ministerstva vnitra ČR v programu Integrace cizinců 2016. Oba projekty potrvají do konce roku 2016

 

Publikováno: 13. října 2016