Místní úřady se otvírají interkulturním pracovníkům

logo-mit-motto-und-eu-web

Již od roku 2011 mají cizinci možnost setkávat se na pražských odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra s novou profesí interkulturních pracovníků. Tato nová služba ovšem může mít v praxi mnohem širší uplatnění než jen na imigračních úřadech.

Například SIMI se v projektu INTEGRO soustředí na propagaci a rozvoj služeb interkulturní práce v různých pražských lokalitách. Díky tomu se doposud s nouvou službou seznámily úřady městských částí Praha 2, Praha 3, Praha 5 a Praha 7 a některé jejich odbory, Finanční úřad pro Prahu 2, Úřad práce pro hl. m. Prahu či řada neziskových organizací z Prahy 3. Naší snahou je postupně zavést služby interkulturní práce do struktur veřejných institucí na lokální úrovni s cílem přispět ke zlepšení přístupu cizinců k veřejným službám v jejich lokalitách.

Nejlépe se prozatím podařilo navázat spolupráci s Úřadem městské části Praha 3, což potvrzuje i Bc. Ivana Parobková z Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 v přiloženém článku.

SIMI bude službu rozvíjet až do roku 2016 díky podpoře Fondu pro NNO z prostředků norských fondů, a to za úzké spolupráce s nedávno vzniklou Asociací pro interkulturní práci, která se věnuje rozvoji profese a dalšímu vzdělávání interkulturních pracovníků.

Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, čímž současně podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů do majoritní společnosti. Tyto služby vykonávají primárně migranti či osoby se zkušeností migrace a znalostí více jazyků a kultur.

Bližší informace o službě a kontaktní údaje na SIMI a jeho interkulturní pracovnice poskytují letáky, dostupné ve všech uvedených jazycích na www.migrace.com. Kontaktujte nás emailem na ip@refug.cz nebo na telefonu sociálního oddělení 605 253 994.
Publikováno: 16. března 2015