InBáze, o.s.

Interkulturní práce

Organizace InBáze, o.s. zahájila realizaci dvouletého inovativního projektu s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v CR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe. Hlavním zahraničním partnerem projektu je ACIDI – Komisariát pro integraci a interkulturní dialog z Portugalska, kde profese sociokulturních mediátorů je etablována od roku 2004. → pokračovat