Interkulturní práce


Jiřina Holkupová: Komunitní tlumočení

20. listopadu 2013 | Ke stažení

Komunitní tlumočení (někdy se zejména v jiných jazycích lze setkat s pojmem tlumočení sociální, tlumočení ve veřejných službách, tlumočení kulturní apod.) je tlumočení v institucionálním prostředí dané společnosti, kde poskytovatelé veřejných služeb a klienti nehovoří stejným jazykem.

Ve zvýrazněném poli si můžete stáhnout článek Jiřiny Holkupové na toto téma.