Oblasti působení

Kdo je interkulturní pracovník/ce

Interkulturní pracovník/ce poskytuje asistenci včetně tlumočení při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

Interkulturní pracovníci mají, kromě jazykových kompetencí, obvykle také migrantskou zkušenost a jsou proškolení v pobytové problematice a metodách práce s klientem. Interkulturní pracovníci dodržují etické zásady, svoji práci vykonávají samostatně  a odpovědně (více o etických hodnotách a zásadách interkulturní práce )

Co dělá interkulturní pracovník/ce?

 • Poskytuje základní sociální a právní poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce. Například informace o typech pobytových oprávnění, podnikání, zaměstnání, vzdělání, zdravotnictví atd.
 • Pomáhá s vyplněním formulářů a tlumoči při jednání klienta v rámci veřejné instituce. Například ve školách, úřadech, nemocnicích, na policii, atd.
 • Doprovází klienta na úřad, do nemocnice, školy, k lékaři apod.
 • Mapuje potřeby a problémy migrantů a komunity v příslušné lokalitě, zprostředkovává kontakt mezi majoritou a migranty.
 • Vytváří ve spolupráci s dalšími odborníky integrační strategie a projekty k začlenění jednotlivce a komunity do společnosti.
 • Pomáhá se zorientovat v novém prostředí (např. seznamuje s právy a povinnosti migrantů v ČR, předává kontakty na neziskové organizace pracující s migranty apod.).
 • Doporučí podle potřeby konzultaci u dalšího odborníka (např.sociální pracovník, právník, finanční poradce a další).

Kdo je klientem interkulturního pracovníka/ce?

 • jednotlivé osoby – zejména migranti
 • veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice atd.)
 • skupiny (zájmové, profesní)/komunita (zástupci komunit)
 • obec (zástupci obcí, měst, krajů, státu)

Co nedělá a kdo není interkulturní pracovník/ce?

 • interkulturní pracovník/ce nezastupuje klienta na plnou moc, klient vždy jedná svým jménem
 • interkulturní pracovník/ce neposkytuje odborné finanční poradenství (např. komplexní poradenství při založení komerčních právních subjektů, odborné daňové poradenství, finanční řízení organizací)
 • interkulturní pracovník/ce není právníkem, nezastupuje klienty u soudu a neposkytuje odborné právní poradenství
 • interkulturní pracovník/ce neposkytuje odborné sociální poradenství bez přítomnosti sociálního pracovníka
 • interkulturní pracovník/ce není zprostředkovatelem zaměstnání a nezajišťuje pro klienty pracovní nabídky