Představení interkulturní práce v rámci Tematického dne o uprchlictví

Dne 10.března v Jaboku - Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické proběhne Tematický den o uprchlictví. Byli jsme osloveni, abychom účastníkům tematického dne představili interkulturní práci.

V rámci Tematického dne o uprchlictví proběhne dva workshopy věnované interkulturní práce. Cílem je představit interkulturní práci  a názorně ukázat, jak služba interkulturních pracovníků může být nápomocná pro integraci a lepší začleňování uprchlíků do české společnosti. 

Pozvánka na Tematický den o uprchlictví

Workshopy proběhnou v rámci projektu Interkulturní společnost bez bariér. Interkulturní pracovníci – nástroj ke snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci z finanční podpory programu Fond pro NNO, spravovaného Nadací pro rozvoj občanské společnosti a finacovaného z EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

oga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants

Publikováno: 22. února 2016