Projekty v roce 2016

V roce 2016 Asociace pro interkulturní práci realizuje dva projekty: Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze a Migranti pomáhají migrantům

Projekt Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze

Název projektu: INTERKULTURNÍ PRACOVNÍCI VE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍCH V PRAZE

Číslo projektu: DOT/66/05/001465/2016

Program/poskytovatel: Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016

Doba realizace: 1.4. 2016 – 31.12. 2016

Kontaktní osoba: PhDr. Eva Dohnalová, dohnalova@asociaceip.cz

CELKOVÝ CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zajistit asistenční služby kvalifikovaných interkulturních pracovníků pro migranty ve veřejných institucích, zejména v rámci agend úřadů městských částí v Praze a navázat s úřady městských částí bližší koordinovanou spolupráci. Tímto chceme napomoci odbourávat komunikační a sociokulturní bariéry při komunikaci migrantů s veřejnými institucemi (úřady městských částí, finanční úřady, úřady práce, orgány sociálně-právní ochrany dětí, pedagogicko – psychologickými poradnami, nemocnicemi, školami aj.) a usnadnit práci veřejným institucím. Jedná se konkrétně o poskytování služeb tlumočení, asistence, poradenství interkulturními pracovníky pro rusky, anglicky, španělsky, vietnamsky, mongolsky, arabsky, čínsky mluvící migranty na základě poptávky úřadů městských částí, které písemně deklarovaly zájem o služby interkulturních pracovníků AIP.

Současně si projekt klade za cíl zvyšovat kvalifikaci interkulturních pracovníků a zajistit jim školení a supervizi během realizační doby projektu. Školení budou zaměřena na odborná témata vyplývající z praxe (např. dávky státní sociální podpory, daňové přiznání) a pro lektorování budou osloveny přímo veřejné instituce, které danou agendu vykonávají.

Projekt si klade za cíl také ovlivňovat majoritní společnost, měnit kulturu veřejných institucí směrem k posílení otevřenosti a interkulturní senzitivity pracovníků veřejných institucí při jednání s migranty.

OBSAH PROJEKTU:

1. AKTIVITA: POSKYTOVÁNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB INTERKULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ V PRAZE

Cílem aktivity je zajistit asistenční služby kvalifikovaných interkulturních pracovníků pro migranty ve veřejných institucích, zejména v rámci agend úřadů městských částí v Praze, které deklarovaly zájem o služby interkulturních pracovníků.

Úřady městských částí Počet hodin Jazyk

1. ÚMČ Praha 13 –  50 hodin (ruština, angličtina)

2. ÚMČ Praha 14 –  20 hodin (ruština, ukrajinština, vietnamština, mongolština)

3. ÚMČ Praha 6 – 130 hodin (100 španělština, 30 angličtina)

4. ÚMČ Praha 4 Libuš –  240 hodin (vietnamština, čínština)

5. ÚMČ Praha 3 – 150 hodin (angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, španělština)

6. ÚMČ Praha 12 –  100 hodin (vietnamština)

Celkem: 690 hodin poptávka úřadů městských částí

2. AKTIVITA: ŠKOLENÍ A SUPERVIZE PRO INTERKULTURNÍ PRACOVNÍKY

Součástí této aktivity budou 2 specializační školení pro interkulturní pracovníky, kteří budou zapojeni do projektu, o rozsahu 3 hodin v oblasti právních specifik výkonu agendy veřejných institucí a interkulturních kompetencí. Organizaci školení budou mít na starosti koordinátorka. Současně bude interkulturním pracovníkům zajištěna supervize o rozsahu 2×2 hodiny.

Letáčky o službě interkulturních pracovníků ke stažení v PDF formátu

Letáček (česko-anglická verze)

Letáček (česko-ruská verze)

Letáček (česko-španělská verze)

Letáček (česko-ukrajinská verze)

Letáček (česko-vietnamská verze)

Letáček (česko-čínská verze)

Letáček (česko-arabská verze)

Projekt je financován hlavním městem Praha z „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

 

Projekt Migranti pomáhají migrantům

Název projektu: MIGRANTI POMÁHAJÍ MIGRANTŮM

Číslo projektu: MV- 51017-2/OAM-2016

Program/poskytovatel: Integrace cizinců 2016/Ministerstvo vnitra ČR

Doba realizace: 1.5. 2016 – 31.12. 2016

Kontaktní osoba: PhDr. Eva Dohnalová, dohnalova@asociaceip.cz

 CELKOVÝ CÍL PROJEKTU:

Cíl projektu je rozvíjet služby kvalifikovaných migrantů – interkulturních pracovníků, a to následovně:

  1. Zajistit asistenční služby kvalifikovaných interkulturních pracovníků pro migranty ve veřejných institucích (úřady městských částí/obecní úřady, úřady práce, nemocnice, školy aj.).
  2. Zvyšovat informovanost migrantů o interkulturní práci, možnostech občanské a politické angažovanosti.
  3. Zvyšovat kvalifikaci interkulturních pracovníků a zajistit jim školení a supervizi během realizační doby projektu.

OBSAH PROJEKTU:

Aktivita 1. Poskytování interkulturní práce ve veřejných institucích (tlumočení, asistence, základní sociální poradenství). Interkulturní pracovníci budou poskytovat tlumočení, asistenci a poradenství migrantům primárně při jednání s pracovníky veřejných institucí v Praze, Pardubicích, Brně a dalších městech, kde žijí.

Aktivita 2. Propagace interkulturní práce a tvorba informačních video spotů. V rámci této aktivity se zaměříme na propagaci nabídky služeb interkulturních pracovníků mezi migranty a veřejné instituce a tvorbu informačních video-spotů pro migranty o veřejných institucích

Aktivita 3. Informační workshopy a příručka pro migranty na téma občanská participace. V rámci projektu se uskuteční 2 jednodenní workshopy pro aktivní migranty na téma možnosti a formy občanské participace.

Aktivita 4Zvyšování kvalifikace interkulturních pracovníků. Uskuteční se tři školení, která budou zaměřená na zdokonalení češtiny jako druhého jazyka 

Projekt je financován Ministerstvem vnitra České republiky v rámci programu „Integrace cizinců 2016“.