Doporučení pro rozvoj interkulturní práce 2016

Představujeme Vám brožuru "Doporučení pro rozvoj interkulturní práce v ČR".

V rámci projektu Interkulturní společnost bez bariér jsme vytvořili metodický materiál, ve kterém se zaměřujeme na shrnutí hlavních akcentů stávajícího nastavení interkulturní práce a doporučení pro další rozvoj interkulturní práce z pohledu vzdělavatelů, zaměstnavatelů a interkulturních pracovníků. Materiál je dostupný ke stažení  a také v tištěné podobě.

Doporučení interkulturní práce 2016 ke stažení

Doporučení vzniklo v rámci projektu Interkulturní společnost bez bariér. Interkulturní pracovníci – nástroj ke snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci z finanční podpory programu Fond pro NNO, spravovaného Nadací pro rozvoj občanské společnosti a finacovaného z EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Publikováno: 19. března 2015