Tisková zpráva k zahájení projektu Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze

Kulturní otevřenost veřejných institucí ve vybraných městských částech v Praze bude posílena díky interkulturním pracovníkům

Asociace pro interkulturní práci v dubnu zahájila realizaci pilotního projektu Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze, který financuje Hlavní město Praha v rámci „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

Hlavním cílem projektu je zajistit asistenční služby kvalifikovaných interkulturních pracovníků pro migranty ve veřejných institucích, zejména v rámci agend úřadů městských částí v Praze a navázat s úřady městských částí bližší koordinovanou spolupráci. Unikátní je skutečnost, že samotné úřady některých městských částí byly zapojeny do přípravy projektu a budou využití služeb interkulturních pracovníků koordinovat ve spolupráci s Asociací. Zapojeny jsou Úřad městské části Praha 3, 6, 12, 13, 14 a Praha – Libuš.

Interkulturní pracovníci budou své služby poskytovat pro rusky, anglicky, vietnamsky, mongolsky, arabsky, čínsky, ukrajinsky, španělsky mluvící migranty, kteří žijí v daných městských částech. Budou pomáhat v komunikaci migrantů s pracovníky veřejných institucí, poskytovat základní poradenství o právech a povinnostech migrantů, pravidlech fungování veřejných institucí a napomáhat posilovat vzájemné porozumění a spolupráci.

Strategický dokument Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců pro rok 2014 – 2017 uvádí rozvoj služeb interkulturních pracovníků jako jeden z prioritních integračních nástrojů. Cílem pilotního projektu je nastavit efektivní propagaci a objednávání služeb interkulturních pracovníků ve spolupráci s úřady městských částí a podpořit zapojení migrantů do aktivit nabízených veřejnou správou a občanskou společností.

Interkulturní práce je nově etablovaná disciplína v rámci pomáhajících profesí, jejímž cílem je napomáhat odstraňovat sociokulturní a jazykové bariéry při jednání mezi veřejnými institucemi a migranty a přispívat k harmonickému a spravedlivému soužití v kulturně rozmanité společnosti.

Kontaktní osoba: PhDr. Eva Dohnalová, dohnalova@asociaceip.cz; + 420 736 632 002

Více informace si můžete přečíst ZDE.

Dokument vznikl v rámci projektu Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze, který realizuje Asociace pro interkulturní práci. Projekt je financován hlavním městem Praha z „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

Publikováno: 25. dubna 2016