Výroční zpráva Asociace pro interkulturní práci za rok 2015

Je čas shrnout aktivity, zapojení, spolupráce Asociace pro interkulturní práci za rok 2015.

Rok 2015 byl pro Asociaci pro interkulturní práci  výzvou zkoušet něco nového a zároveň rozvíjet již započaté.

Najít svoji cestu a pevně se jí držet – přání roku 2015.

Stojíme o to, aby se o interkulturní práci vědělo, aby služba interkulturních pracovníků byla využívána, aby vznikla pevná spojení s organizacemi a institucemi, které se na rozvoji této nové profese podílejí. Svoji činnost jsme proto odvíjeli od těchto tří základních cílů: PROPAGACE –  SPOLUPRÁCE  – POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Co  nás potkalo během roku 2015 si můžete přečíst v naší výroční zprávě. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Zajímá Vás, jak Asociace pro interkulturní práci vznikla a co dělala v roce 2014? Zde je odkaz, kde najdete výroční zprávu za předchozí rok. 

Publikováno: 12. dubna 2016