Wokshop o interkulturní práci na University of New York in Prague

17.února 2016 se interkulturní pracovníci setkali se studenty z University of New York in Prague. Mluvilo se o interkulturní práci a občanské angažovanosti v České republice. Workshop probíhal v angličtině.

Během workshopu se studenti mohli dozvědět o tom, v jakých případech a jak můžou využívat službu interkulturních pracovníků. Část setkání byla věnována otázkám občanské angažovanosti a  možnostem se aktivně zapojit do české společnosti.

Rádi byste navštívili  podobný workshop?  Do konce března 2016 plánujeme uskutečnit další workshopy na téma interkulturní práce (a to jak v češtině, tak i v angličtině). Sledujte  naše aktuality a nezapomeňte se  přihlásit včas. 

A teď několik fotografií pro inspiraci.

Prezentace a diskuse na téma občanské angažovanosti v České republice.

Společná diskuse se studenty z University of New York in Prague

Workshop proběhl v rámci projektu Interkulturní společnost bez bariér. Interkulturní pracovníci – nástroj ke snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci z finanční podpory programu Fond pro NNO, spravovaného Nadací pro rozvoj občanské společnosti a finacovaného z EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Publikováno: 22. února 2016