Školení „Rozvíjení interkulturních kompetencí“ 13.1.2016

Ve středu 13.1.2016 proběhlo školení pro interkulturní pracovníky, komunitní tlumočníky a integrační pracovníky na téma "Rozvíjení interkulturních kompetencí"

Školení vedla zkušená lektorka Mgr.Dana Moree, Dr., vedoucí Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Interaktivní formou byla probírána témata interkulturality a identity, řešení konfliktů v interkulturním prostředí a další.

Na školení se potkali interkulturní pracovníci, komunitní tlumočnici a pracovnici Integračního centra Praha. 

fotografie ze školenífotografie ze školenífotografie ze školení

Pozvánka 13.1.2016

Školení proběhlo v rámci projektu Interkulturní společnost bez bariérInterkulturní pracovníci – nástroj ke snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci z finanční podpory programu Fond pro NNO, spravovaného Nadací pro rozvoj občanské společnosti a finacovaného z EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Publikováno: 3. listopadu 2015