Databáze je platná pro období let 2015–2016.

Databázi interkulturních pracovníků lze filtrovat dle jazykové vybavenosti:

 

  • Mgr. Chima Youssefova

    Jazyková kombinace s češtinou: arabština, angličtina
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: OAMP MVČR, veřejné instituce, vzdělávání
    Vzdělání:
    • – Vysoká škola islámského práva v Damašku - obor: islámské právo a pedagogika
    Pracovní zkušenosti:
    • 2004 - dosud / jazyková škola Arabesque - ředitelka a učitelka arabského jazyka
    • 2016 / Asociace pro interkulturní práci, z.s. - interkulturní pracovnice pro arabsky mluvící migranty
    • 2011-2014 / InBáze, z.s. - interkulturní mediátorka pro arabsky mluvící migranty
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ne
    Telefon: +420 777 787 337
  • Leová Ngoc Ha, DiS.

    Jazyková kombinace s češtinou: vietnamština
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: Zdravotnictví, veřejné instituce
    Vzdělání:
    • – Vyšší soukromá zdravotnická škola Medea
    Pracovní zkušenosti:
    • květen 2016 - dosud / Asociace pro interkulturní práci, z.s. - Interkulturní pracovnice pro vietnamsky mluvící migranty
    • duben 2016 - dosud / Zařízení pro děti cizinců (Radlická, Anděl) + Středisko výchovné péče (Háje) - Tlumočníce
    • 2014-2015 / OPU - Tlumočníce (asistentka) sociálnímu pracovníkovi
    • 2013-2014 / Integrační centrum Praha - Tlumočnice (asistentka) sociálnímu pracovníkovi
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ne
    Telefon: +420 773 951 884
  • Nataliya Dotsenko

    Jazyková kombinace s češtinou: ruština, ukrajinština
    Lokalita v ČR:Hradec Králové
    Specializace: Veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice apod.)
    Vzdělání:
    • – Statní univerzita Olesja Hončara Dnipropetrovsk - Filosofická fakulta
    • – CARITAS -Vyšší odborná škola sociální - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům - specializace pracovnice v sociálních službách
    • – META, o.p.s. - Kurz pro komunitní tlumočníky
    Pracovní zkušenosti:
    • 2016 / Asociace pro interkulturní práci, z.s. - interkulturní pracovnice pro ukrajinsky mluvící migranty
    • 2013-dosud / Integrační centrum pro cizince Hradec Králové - integrační pracovník
    • 1998-2013 / výuka ruského jazyka, tlumočení a překlady
    • 1986-1998 / Střední škola, Dnipropetrovsk, Ukrajina - učitelka ukrajinského jazyka a literatury
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: +420 606 042 305
  • Mgr. Tatiana Dumbrava

    Jazyková kombinace s češtinou: angličtina, francouzština, ruština, rumunština
    Lokalita v ČR:Brno, Jihomoravský kraj
    Specializace: OAMP Ministerstvo vnitra ČR, úřady, školy, nemocnice, bydlení apod.
    Vzdělání:
    • – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům – specializace pracovnice v sociálních službách; 210 hodin
    • – Filozofická Fakulta Masarykové Univerzity, Brno - obor Psychologie, Magisterské studium
    • – Master in Learning and Communication in Multilingual and Multicultural Contexts, Lucemburk - Freemover studijní program
    • – Instituto Superior de Línguas e Administração, Vila Nova de Gaia, Portugalsko - Erasmus studijní pobyt
    • – Houston Galveston Institute, Taos Institute, skupina Narativ - Trénink v kolaborativních praktikách ‘Možnosti dialogu’, 180 hodin
    Pracovní zkušenosti:
    • 9.-12.2015 / Spolupráce s In Iustitia (terénní sociální práce s Ruštinou)
    • 7. - 12.2015 / Autorka, Deník Referendum
    • Od 19.05.2014 / Koordinátorka programu Společně k rozmanitosti, NESEHNUTÍ, Brno
    • 03.-06.2013 / spolupráce v rámci projektu “Profesní praxe zaměřená na odbornost v oblasti multikulturní výchovy” – přijímací středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu Zastávka u Brna
    • 29.06.2012-31.03.2013 / Infosys BPO – technická podpora iOS s francouzštinou
    • 03.-09.2012 / regionální PR, INEX-SDA sdružení dobrovolných aktivit
    • 05.-26.07.2010 / animátorka, tlumočnice s FJ-RJ, přijímací středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu Fedasil, Rixensart (Belgie)
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: + 420 776 734 901
  • Mayada Elhissy

    Jazyková kombinace s češtinou: arabština, angličtina, francouzština, němčina
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha,Olomoucký kraj
    Specializace: OAMP Ministerstvo vnitra ČR
    Vzdělání:
    • – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům – specializace pracovnice v sociálních službách
    • – Farmaceutická fakulta, Alexandrijská Univerzita, Egypt
    Pracovní zkušenosti:
    • 2016 / Asociace pro interkulturní práci - interkulturní pracovnice pro arabsky mluvící migranty
    • 2015 / InBáze, z.s. – interkulturní pracovnice pro arabsky mluvící migranty
    • 2014 / dobrovolnická práce s NNO Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gent Belgie
    • 2011 – 2013 / Accenture B.V., Praha - Executive assistent
    • 2011 – 2012 / dobrovolnická práce s Člověkem v tísni a Asociací pro mezinárodní otázky (AMO), Praha
    • 2009 – 2010 / Koordinátorka iniciativy německého Ministerstva zahraničí „Školy, partneři budoucnosti“, Goethe Institut, Alexandrie, Egypt.
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: Poznámka: v současné chvíli interkulturní práci nevykonává
  • Mgr. Valeriya Volkova

    Jazyková kombinace s češtinou: ruština
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha, Středočeský kraj
    Specializace: Veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice, OAMP, apod.)
    Vzdělání:
    • – CARITAS -Vyšší odborná škola sociální - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům - specializace pracovnice v sociálních službách
    • – Sibiřská statní lekářská univerzita, Tomsk, Rusko - specializace biochemie
    Pracovní zkušenosti:
    • 2015 - dosud / Artusmed s.r.o. – medicínský konzultant
    • 2015 - dosud / Fond dalšího vzdělávání - Sociální tlumočník
    • 2014 / Integrační Centrum Praha (ICP) - Sociální tlumočník
    • 2007 - dosud / Ústav molekulární genetiky AV ČR, Oddělení molekulární a buněčné imunologie - odborný pracovník výzkumu a vývoje
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: +420 774 368 013
  • Bc. Thanh Huyen Nguyen

    Jazyková kombinace s češtinou: vietnamština
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: OAMP Ministerstvo vnitra ČR, veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice apod.)
    Vzdělání:
    • – Vysoká škola ekonomická v Praze, bakalářský obor: mezinárodní politika a diplomacie
    • – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům - specializace pracovnice v sociálních službách
    Pracovní zkušenosti:
    • 2015 / InBáze, z.s. - interkulturní pracovnice pro vietnamskou komunitu
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: +420 773 975 110 (v současní interkulturní práci nevykonává)
  • Bc. Otgon-Erdene Erdenebat

    Jazyková kombinace s češtinou: mongolština
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: OAMP Ministerstvo vnitra ČR, Veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice apod.)
    Vzdělání:
    • – Mongolská státní univerzita Ulánbátar - Učitelství dějepisu a občanské nauky
    • – Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta - Sociální a charitativní práce
    • – Remedium - kurz Základní krizová intervence
    • – Remedium - kurz Telefonická krizová intervence
    Pracovní zkušenosti:
    • 2010 – 2013 / InBáze, z.s. - interkulturní pracovnice pro mongolsky mluvicí klienty, sociální pracovnice
    • 2011 / International Organization for Migration Praha - konzultant pro návratovou politiku
    • 2009 – 2011 / International Organization for Migration Praha - komunitní pracovnice
    • 2007 – 2009 / International Organization for Migration Praha - tlumočnice a asistentka
    • 2008 / Charita Česká republika
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: +420 724 747 789
  • Jana Magdaléna Vlastníková, MA

    Jazyková kombinace s češtinou: španělština
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: Úřady práce, MV OAMP Odbor mezinárodní ochrany, školy, zdravotnictví
    Vzdělání:
    • – Lektor4You, Praha - kurz Krizová intervence pro 21.století
    • – Červený Kříž Valencie, Španělsko - kurz Komunitní interkulturní mediace
    • – Univerzita Valencie, Španělsko - obor Gender a politika rovnoprávnosti - Mgr.
    Pracovní zkušenosti:
    • 2016 / Asociace pro interkulturní práci (AIP) - interkulturní pracovnice pro španělsky mluvící klienty v projektu Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze
    • 2015 / Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) - interkulturní pracovnice pro španělsky mluvící klienty v projektu Interkulturní společnost bez bariér
    • 2015 / Fond dalšího vzdělávání - Sociální tlumočník v projektu Rozvoj poradenství poskytovaného Úřadem práce pro cizince
    • 2015 / Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z.s. - terénní pracovník projektu ČEŠTINA BEZ HRANIC – komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky
    • 2013-2015 / InBáze, z.s. - tlumočník pro klienty projektu Nový domov pro azylanty
    • 2012-2014 / InBáze, z.s. - Koordinátorka, administratrivní asistentka, PR projektu Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem
    • 2013 / Člověk v tísni - správa databáze porušování lidských práv na Kubě
    • 2011 / Centrum na podporu migrace města Valencie - interkulturní mediátorka
    • 2010 / Valencia ACOGE, Valencie, Španělsko - dobrovolnice projektu Ženy migrantky v situaci domácího násilí
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ne
    Telefon: +420 773 952 154
  • Mgr. Vân Anh Tranová

    Jazyková kombinace s češtinou: vietnamština
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: Veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice apod.)
    Vzdělání:
    • – Vysoká škola Metropolitní. Magisterský obor: Evropská studia a veřejná správa. Titul Mgr.
    • – Vysoká škola Obchodní v Praze, o.p. s., bakalářský obor: Služby letecké dopravy a cestovního ruchu
    Pracovní zkušenosti:
    • 2016 / Asociace pro interkulturní práci, z.s. - Interkulturní pracovnice pro vietnamsky mluvící migranty
    • 2015 / Sdružení pro integraci a migraci - Interkulturní pracovnice pro vietnamskou komunitu
    • 2013 – 31.3.2015 / Integrační centrum Praha, o.p.s. - Interkulturní pracovnice pro vietnamskou komunitu
    • 2013 – 1.1.2015 / Základní škola Meteorologická - lektorka pro výuky vietnamštiny pro děti
    • 2012 – doposud / Charita ČR - tlumočnice a operátorka na vietnamské infolince Charita ČR
    • 2010 – doposud / Klub Hanoi, o.s - tlumočnice a překladatelka
    • 2011- 2012 / Lačhe – Čhave, o.s. - interkulturní asistentka
    • 2012 – 2013 / Integrační centrum Praha, o.p.s. - integrační pracovník, pobočka Praha 12
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ne
    Telefon: +420 602 187 674
  • Mgr. Zolzaja Bajarová

    Jazyková kombinace s češtinou: mongolština, angličtina
    Lokalita v ČR:Pardubický kraj, Královehradecký kraj
    Specializace: Veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice apod.)
    Vzdělání:
    • – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům - specializace pracovnice v sociálních službách
    • – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Textilní tvorba
    Pracovní zkušenosti:
    • 2011–2015 / MOST PRO o.p.s. pracovnice v sociálních službách, asistentka pedagoga, tlumočnice a překladatelka
    • 2009 / Money Broker s.r.o. - administrativní pracovnice
    • 2008 / LPP Retail Czech Republic s.r.o. - visual merchandiser
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: +420 702 803 780
  • Bc. Marina Pojmanová

    Jazyková kombinace s češtinou: ruština
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: Veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice apod.)
    Vzdělání:
    • – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií - obor Český jazyk a literatura
    Pracovní zkušenosti:
    • od dubna 2016 / Asociace pro interkutlurní práci - interkulturní pracovnice pro rusky mluvící migranty a koordinátorka interkulturních pracovníků
    • 2015-2016 / Sdružení pro migraci a integraci (SIMI) - interkulturní pracovnice pro rusky mluvící migranty
    • 2013 – 2014 / InBáze, z.s. - koordinátorka Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům
    • 2011-2012 / InBáze, z.s. - kulturní mediátorka pro rusky mluvící migranty
    • 2012 / InBáze, z.s. - koordinátorka sociálních tlumočníků
    • 2011 / Arcidiecézní Charita Praha - sociální tlumočnice pro rusky mluvící migranty
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: +420 774 076 152
  • Mónica Márquez Bobadilla

    Jazyková kombinace s češtinou: španělština, angličtina
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: Veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice, OAMP, apod.)
    Vzdělání:
    • – CARITAS -Vyšší odborná škola sociální - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům - specializace pracovnice v sociálních službách
    • – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie - Rekvalifikační kurz Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami – specializace komunitní tlumočníce
    • – Metropolitní univerzita (UAM) Mexiko City – Sociální komunikace - MA
    Pracovní zkušenosti:
    • 2016 - Dosud / Asociace pro interkulturní práci (AIP) - Interkulturní pracovnice pro španělsky mluvící osoby v projektu Migranti pomáhají migrantům
    • 2015 - 2016 / Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) – interkulturní pracovnice pro španělsky a anglicky mluvící klienty v projektu Interkulturní společnost bez bariér
    • 2013 - 2015 / InBáze, z.s. - Socio-kulturní mediátor / Komunitní tlumočnice v projektu Asistenční služby pro migranty
    • 2012 - 2013 / META o.s., - Komunitní tlumočnice v projektu Cizinci - komunitní tlumočníci
    • 2010 - 2014 / Překlady z češtiny do španělštiny pro různé instituce a organizace
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: Poznámka: v současné chvíli interkulturní práci nevykonává
  • Natallia Allen, BA

    Jazyková kombinace s češtinou: angličtina, ruština
    Lokalita v ČR:Hlavní město Praha
    Specializace: Veřejné instituce (úřady, školy, nemocnice apod.)
    Vzdělání:
    • – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům – specializace pracovnice v sociálních službách
    • – Anglo-Americká vysoká škola, Fakulta humanitních studií a sociálních věd – obor Humanitní studia, společnost a kultura
    • – TEFL certifikát - Teaching English as a Foreign Language
    Pracovní zkušenosti:
    • 2015 - dosud / Asociace pro interkulturní práci (AIP); Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) - interkulturní pracovnice pro anglicky a rusky mluvící migranty
    • 2010 - dosud / Koordinátorka projektů zaměřených na rozvoj občanské společnosti, lidská práva a migraci (různá NNO)
    • 2007 - 2016 / Soukromá výuka jazyků (ruština, angličtina), tlumočení a překlady
    Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách: ano
    Telefon: +420 774 076 189

 

oga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants

Dokument vznikl v rámci projektu „Interkulturní společnost bez bariér“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.