Poslání a cíle

POSLÁNÍM Asociace pro interkulturní práci, z.s. je podporovat rozvoj interkulturní práce a přispívat k harmonickému a spravedlivému soužití v kulturně rozmanité společnosti.

CÍLEM Asociace pro interkulturní práci, z.s. je naplňování činnosti dle stanov spolku:

  • Usilování o celospolečenské uznání profese interkulturní pracovník – vyjednávání s orgány státní správy, samosprávy, vzdělávacími institucemi, nevládními organizacemi o systémovém ukotvení profese a zajištění pracovních příležitostí
  • Prosazování profesních zájmů interkulturních pracovníků, zastupování a podpora interkulturních pracovníků při jednání se subjekty, které mají vliv na vykonávání interkulturní práce
  • Nastavování a udržování metodiky a standardů základního a dalšího vzdělávání interkulturních pracovníků
  • Usilování o zajištění podmínek pro realizaci kvalitního vzdělávání pro interkulturní pracovníky v celé ČR
  • Trvalé zvyšování profesní úrovně interkulturní práce v ČR a nastavování etických standardů v oblasti poskytování interkulturní práce
  • Zprostředkování služeb interkulturních pracovníků pro migranty, veřejné instituce a další zájemce
  • Osvětová činnost v oblasti interkulturního soužití a využití interkulturní práce v integrační politice zejména na lokální úrovně
  • Účast na jednáních a diskusích, které se týkají nastavení veřejné politiky v oblasti integrace migrantů
  • Usilování o spolupráci s českými i zahraničními institucemi, které se zabývají interkulturní práci a dalšími činnostmi v oblasti integrace.