Publikace o interkulturní práci

Odborná publikace Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. vznikla v rámci projektu „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“, jež realizovala nevládní organizace InBáze, o.s., v letech 2012–2014 v partnerství s portugalským Vysokým komisariátem pro imigraci a interkulturní dialog, ACIDI, I. P.

STRUKTURA PUBLIKACE

  • 1 Zahraniční zkušenosti v oblasti interkulturní mediace a interkulturní práce 
  • 2 Podstata a principy interkulturní práce
  • 3 Mezioborové inspirace a kontext interkulturní práce
  • 4 Vzdělávací kurz pro interkulturní pracovníky – východiska, cíle a obsah kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům
  • 5 Výstupy z evaluace vybraných aspektů podpory rozvoje interkulturní mediace

Vytištěné publikace jsou k dispozici v kanceláři Asociace pro interkulturní práci (Kubelíkova 55, Praha 3). V případě zájmu o publikaci, kontaktujte prosím na info@asociaceip.cz.

Publikace ke stažení