Slovník pro interkulturní práci

 

Slovník je určen všem interkulturním pracovníkům, komunitním tlumočníkům a dalším profesionálům, kteří se věnují asistenci a tlumočení migrantům ve veřejných institucích. Předkládáme Vám více než 1000 hesel z oblastí, se kterými se migranti během svého života v ČR setkávají. Vybraná slovní zásoba se týká např. cizinecké legislativy, pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, podnikání, bydlení, neziskových organizací, migrace, azylu nebo integrace.

Slovník je koncipován jako překladově-výkladový, což znamená, že k některým termínům je uvedena definice v češtině a v dalším jazyce. Slovník byl vydán v sedmi jazykových verzích: česko-anglický, česko-ruský, česko-španělský, česko-arabský, česko-čínský, česko-vietnamský a česko-mongolský. Platnost výkladu mnohých pojmů je časově omezena z důvodu neustálých legislativních a systémových změn, uvedená hesla vychází z legislativy platné v první polovině roku 2014. Pokud byste při své práci se slovníkem objevili konkrétní možnosti zkvalitnění tohoto díla, budeme rádi, když nás kontaktuje prostřednictvím této webové stránky.

Slovník je k dispozici ke stažení a také ve formě webové aplikace.