Kulatý stůl „Rozvoj interkulturní práce na městských částech v Praze – společná reflexe stávajícího nastavení spolupráce s interkulturními pracovníky“

Dne 6.října 2015 Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) spolu s Asociací pro interkulturní práci provedla kulatý stůl na téma „Rozvoj interkulturní práce na městských částech v Praze – společná reflexe stávajícího nastavení spolupráce s interkulturními pracovníky“.

Akce se zúčastnili zástupci Magistrátu, úřadů městských částí, neziskových organizací a samotní interkulturní pracovníci. Debata se zaměřila především na hledání vhodných způsobů financování a pracovního uplatnění interkulturních pracovníků a na evaluaci dosavadního poskytování služby ve spolupráci s úřady městských částí a také jinými veřejnými institucemi.

Kulatý stůl se uskutečnil v rámci 17. regionální poradní platformy Integračního centra Praha. Téma kulatého stolu bylo navázáno i na předchozí setkání této platformy, které proběhlo 9. června 2015. V rámci jednání zaznělo, že interkulturní práce, která zahrnuje poskytování asistenci migrantům při komunikaci s veřejnými institucemi, včetně tlumočení a poskytování základního sociálního poradenství, je prioritou Akčního planu pro rok 2016 v rámci poskytování sociálních a návazných služeb pro migranty.

Tisková zpráva

Prezentace – Kulatý stůl Rozvoj interkulturní práce na MČ v Praze

Kulatý stůl proběhl v rámci projektu Interkulturní společnost bez bariérInterkulturní pracovníci – nástroj ke snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci z finanční podpory programu Fond pro NNO, spravovaného Nadací pro rozvoj občanské společnosti a finacovaného z EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

 

 

Publikováno: 29. září 2015